Mindvalley Cafe in Ho Chi Minh City, Vietnam

Saturday, December 10, 2022, 3:00 – 4:30 AM UTC

Xin mời các bạn tham gia Mindvalley Café! Welcome to Mindvalley Café!

Mindvalley Cafe

About this event

Xin mời các bạn tham gia Mindvalley Café! Tại đây, chúng ta có những cơ hội kết nối với những người bạn Mindvalley và cùng nhau đánh thức sự vĩ đại trong mỗi con người chúng ta.

Welcome to our Mindvalley Cafe! Here, we have the opportunity to connect with your Mindvalley friends in Vietnam Network to awaken the greatness in all of us.


Time: 10:00-11:30am ngày 10/12/2022

Place: Unique Cafe 

(tầng trên cùng/last floor)

19 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/unique1719/

Please RSVP before noon on 09/12/2022.


Mindvalley Local Meetup là một cơ hội để chúng ta có thể mở lòng và chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống trong một không gian an toàn. Đây là cơ hội để chúng ta kết nối với những người bạn trong hành trình tìm kiếm và phát triển bản thân cũng như chia sẻ những cuộc phiêu lưu, thử thách, và những khám phá mới trong cuộc sống.

Mindvalley Local Meetup is an opportunity for us to step into a safe space where we can share our most sincere life experiences. This is a time when we can connect with our Mindvalley friends on our journey of self-discovery and personal growth and share life's adventures, challenges, and discoveries.


With love,

Tường Dao - Vietnam Network Local Coordinator

Host

  • Dao Lam

    Mindvalley

    Network Coordinator

Organizer

  • Dao Lam

    TD Arts

    Mindvalley Local Coordinator, Vietnam