Mindvalley Café, Stockholm, Sweden

Saturday, May 6, 2023, 8:00 – 10:00 AM UTC

Låt oss träffa och växa tillsammans genom att dela perspektiv och frågor om ett spännande ämne varje vecka! Let's meet and grow together by sharing perspectives and questions about one exciting topic each week!

About this event

Mindvalley Cafe är en veckovis ritual där vi träffas regelbundet för att diskutera ett veckoämne som hela MV samhället delar globalt. Veckans ämne kommer att vara "How to be more present"

Mindvalley Cafe is a weekly ritual where we meet up casually on a regular basis to discuss a weekly topic, that the whole community shares globally. This week's topic will be "How to be more present"

When

When

Saturday, May 6, 2023
8:00 AM – 10:00 AM UTC

Venue map