Mindvalley Cafe in Da Nang, Vietnam

Saturday, May 6, 2023, 12:00 – 2:00 PM UTC

TOPIC: HEALTH

About this event

Mindvalley members in Da Nang will join the first Mindvalley Coffee

Các thành viên Mindvalley tại Đà Nẵng sẽ tham gia buổi gặp mặt đầu tiên

Time: 7:00-9:00pm on May 6th, 2023

Place: Highlands Coffee

268 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 50000

https://goo.gl/maps/uWjLC4LUmDnb6UsY6

Topic: Health

We will:

- get to know each other: background, interests, experience, current projects

- discuss physical activities that members are currently doing to keep them in good health

- devise some ideas for community activities in summer time in the area

 vào lúc 19h ngày 06/05/2023 tại Highlands coffee (https://goo.gl/maps/uWjLC4LUmDnb6UsY6 ) với chủ đề Sức khỏe.

Chúng ta sẽ:

- Làm quen với nhau: thông tin cơ bản, sở thích, kinh nghiệm, những dự án hiện tại

- Thảo luận về các hoạt động thể chất mà các thành viên hiện đang làm để có sức khỏe tốt

- Lên một số ý tưởng cho các hoạt động cộng đồng vào mùa hè

Please join our Telegram group: https://t.me/+ih46nv7N6K44NWU1

With love from your Mindvalley Local Host in Da Nang

When

When

Saturday, May 6, 2023
12:00 PM – 2:00 PM UTC

Venue map